Theme

EMPREINTES

Fotosculptuur, schilderkunst, fotografie, land art...
Soms heb ik de indruk me te verliezen.
Dan stop ik eventjes.
Ik verdiep mijn technieken.
En stel mezelf in vraag.
Of in vragen?

Wat is de gezamenlijke noemer van mijn werk ?

Het is de obsessie van de 'stempel', de afdruk.
De afdruk die men achter zich laat, ná zich.
De afdruk die ons maakt wat we zijn, die ons overleeft.
De afdruk, dat spoor dat ons de gelegenheid geeft om hier blijvend te vertrekken.

Maar tussen deze afdrukken is er een link: de fotografie.
De échte, die van de donkere kamer.
Die van negatief en positief.
Van de tegenstelling en van de waarnemingsomzettingen.
Van witten die zwart geworden zijn, en van zwarten die wit geworden zijn.
De fotografie die ons leidt naar de wereld van de afdruk.
Naar de duurzaamheid.

In mijn fotografisch werk is het thema van de afdruk vanzelfsprekend.
Je ruikt het bijna.
De onwaarschijnlijke samenstelling van de kleuren bevriest.
Het kortstondige laat een spoor achter op de pellicule.
Alles is verdwenen; de waarneming is er nog.

Wanneer ik een steen in een put in het zand van de kust leg, weet ik dat deze
compositie niet bedoeld is om te blijven.
De tij zal komen: ze zal de put vullen en de steen bedekken.
Niks meer dan een banale metamorphose.
En dat doet me huiveren.
Dan verbrijzel ik mezelf in de compositie.
Ná er een beeld van gemaakt te hebben.
En na de steen gered te hebben.
De tijd zet zich uit, maar ik word er meester van omdat ik er de afdruk van bezit.

Arnaud Pitz Arnaud Ptitz version fr